به گزارشافکارخبر،وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان همایشی را تحت عنوان «بسیج ملی علیه مواد مخدر» با حضور مقامات دولتی، اساتید دانشگاه، دانشمندان و دانشجویان در کابل برگزار کرد.

همایش بسیج ملی علیه مواد مخدر به منظور همگانی شدن مبارزه با مواد مخدر و آگاهی‌بخشی جوانان از مضرات و عواقب این مواد افیونی برگزار شده بود.

سخنرانان این همایش جوانان را یگانه وسیله مبارزه با این پدیده دانسته و تصریح کردند: بر اساس آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر از میان تمام معتادان ۱.۵ میلیون آنان را جوانان تشکیل می‌دهند.

«سلامت عظیمی» وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در این همایش گفت: پدیده اعتیاد در این اواخر تعداد زیادی از شهروندان افغانستان را قربانی کرده که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می‌دهند.

وی جنگ و ناامنی در کشور را عوامل افزایش‌دهنده معتادان دانست و افزود: بر اساس آمارگیری که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر انجام شده ۱.۵ میلیون جوان معتاد به مواد مخدر هستند و این رقم هر روز افزایش می‌یابد که در نتیجه آن جوانان ما قربانی می‌شوند.

وزیر مبارزه با مواد مخدرافغانستان تصریح کرد: چهارمین دور همایش، به منظور مبارزه با مواد مخدر بوده و این وزارتخانه مصمم است تا با همکاری وزارتخانه آموزش‌های عالی از طریق جوانان این معضل را از میان برداشته و به این پدیده خاتمه بخشند.

وی همچنین گفت: تنها وظیفه سازمان‌های مربوط، مبارزه با مواد مخدر نیست، بلکه تمام مردم افغانستان باید برای از میان برداشتن این معضل بسیج شوند و در رأس آن باید جوانان قرار گیرند.

«ناجیه طارق» معاون وزارت بهداشت افغانستان در این مراسم، مواد مخدر را یکی از چالش‌های منطقه‌ای و جهانی دانست و گفت: تنها افغانستان نه، بلکه تمام کشورهای منطقه و جهان باید برای مبارزه با مواد مخدر تلاش کنند، زیرا این پدیده تهدیدی جدی برای تمام کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه قاچاقچیان مواد مخدر نباید از داخل و خارج کشور حمایت شوند، افزود: تعدادی از کسانی که به جرم قاچاق و تولید مواد مخدر دستگیر و زندانی می‌شوند، با مداخله افراد داخلی و خارجی آزاد می‌شوند، لذا این قاچاقچیان بدون تأمل دوباره به این کار روی می‌آورد.

طارق در ادامه سخنان خود گفت: بیکاری در کشور سبب شده تا ۹۸ درصد از معتادینی که مداوا شدند به دلیل نبود کار، دوباره به مواد مخدر روی آورند و این یک چالش جدی برای افغانستان است.

طارق، افغانستان را مکانی برای تولید ۹۰ درصد مواد مخدر جهان خواند و از تمام مردم خواست برای نابودی آن بسیج شده و نگذارند جوانان بیشتری قربانی شوند.