به گزارشافکارخبر،عبدالوحید فیاضی در خصوص بررسی وضعیت معلمان ایرانی دستگیر شده توسط دولت امارات در جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: این موضوع امروز در کمیسیون آموزش با حضور آقای قشقاوی معاون وزیر امور خارجه و معاونان وزارت آموزش و پرورش بررسی شد.

وی افزود: از سه شنبه هفته گذشته ۹ معلم مرد ایرانی توسط دولت امارات دستگیر شده و با دستبند و پابند در زندان به سر می‌برند که این موضوع توهین بزرگی به مردم ایران است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: اقدامات انجام شده در رابطه با آزادی معلمان ایرانی تاکنون ضعیف بوده و نتیجه نداده است. قرار بود روز گذشته دادگاه این معلمان برگزار شود که تاکنون برگزار نشده است و امروز نیز سرپرست مدارس ایرانی در العین دستگیر و راهی زندان شد و به این ترتیب تعداد معلمان بازداشت شده در امارات به ۱۰ نفر رسید.

فیاضی عنوان کرد: مقرر شد تا وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش و یک نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات به صورت جدی به این موضوع ورود پیدا کنند و نسبت به آزادی معلمان ایرانی اقدام کنند.

وی گفت: پیگیریهایی که تاکنون انجام شده کافی نبوده و واکنش وزارت امور خارجه به موقع نبوده است.