به گزارشافکارخبر،خانم " یوسلین ارتگا " ۵۳ ساله اهل " منتهن - امریکا " ۲ کودک به نام " لوسیا کریم " ۶ ساله و برادرش " لئو " ۲ ساله را که از آنها مراقبت می کرد به قتل رساند.

براساس گزارش پلیس هنگامی که مادر قربانیان خانم " کریم " در اکتبر ۲۰۱۲ پس از برداشتن فرزند دیگرش از کلاس شنا به خانه برگشت فرزندان خود را غرق در خون و نیمه جان یافت واین در حالی بود که پرستار کودکان نیز با زخمی کردن گردن خود بوسیله چاقو خود را کنار آنها انداخته بود.

او سریعا با پلیس تماس گرفت و خانم " ارتگا " توسط پلیس به اتهام قتل بازداشت شد و کودکان پس از انتقال به بیمارستان براثر جراحت های بسیار جان خود را از دست دادند.

در تحقیقات گسترده تر پلیس معلوم شد " ارتگا " دو کودک را به داخل وان حمام برد و سپس به طوربی رحمانه با یک چاقو به آنها حمله کرد و براثر ضربات شدید و فراوان این دو کودک بی گناه جان خود را از دست دادند و او برای اینکه خود را از این جنایت نجات دهد مبادرت به خودکشی کرد که نا موفق بود.

خانم " ارتگا " در گزارش خود به پلیس گفت وقتی از آقا و خانم " کریم " درخواست پول بیشتر کردم آنها از من خواستند تا بیشتر از وظیفه ام کار کنم و خانه را تمیز کنم، من نیز از آنها اعصبانی شدم تصمیم به انتقام گرفتم.

" ارتگا " در دادگاهی که اخیرا برگزار شد حاضر و اتهام وارده به خود را انکار کرد و ادعا کرد به یاد نمی آورم که چه اتفاقی افتاده است.

دادگاه محاکمه این پرستار جنایت کار همچنان ادامه دارد.