مهدی بهنیا گفت ، ضمن بیان این که کوررنگی یکی از بیماری های شبکیه چشم است، اظهار کرد: کوررنگی یک بیماری ارثی وابسته به کروموزوم x مغلوب است که در مردان بیشتر دیده می شوداما پسران مبتلا به کوررنگی همیشه این بیماری را از مادر خود به ارث می برند .

وی با بیان این که فرد مبتلا به کوررنگی قادر به تشخیص بعضی از رنگ ها نیست، افزود: سلول های مخروطی چشم فرد مبتلا به کوررنگی، فاقد رنگ دانه هایی است که موجب دیدن رنگ ها می شوند.

بهنیا با بیان این که نا توانی در تشخیص رنگ سبز و قرمز از یکدیگر، شایع ترین حالت کوررنگی است، گفت: اشکال در تشخیص این که جسمی قرمز یا سبزو آبی یا زرد است، از اصلی ترین علائم کوررنگی به شمار می رود.

همچنین دید افراد کوررنگ بندرت خاکستری است. این فوق تخصص شبکیه چشم افزود: این امکان وجود دارد که کوررنگی بر اثر بیماری های عصب بینایی یا شبکیه رخ دهد؛ در این شرایط چشمی که مشکل داشته باشد دچار کوررنگی شده و ممکن است بیماری به مرور زمان تشدید شود.