به گزارشافکارخبر،در حفاری‌های پروژه قطار شهری اصفهان در محدوده خیابان چهارباغ و چهارراه تختی، تعدادی اشیای سفالی تاریخی در عمق زمین کشف شد که باعثتعطیلی عملیات حفاری در این منطقه شد.

فریدون اللهیاری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به مطلب گفت: در مکان حفر چاهک‌های هواکش مترو در عمق شش متری زمین چندین شی تاریخی از جمله اشیای سفالی کشف شد که در حال حاضر عملیات‌ در ایستگاه مترو چهارراه تختی متوقف شده است.

وی افزود: همکاران ما طرح عملیات مترو را متوقف کردند تا ضوابط ادامه فعالیت‌ها برای آن‌ها تعریف شود چراکه اشیای مذکور در حال بررسی بیشتر توسط کارشناسان میراثفرهنگی است اما به نظر می‌رسد اشیای کشف شده حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ سال قدمت دارند و متعلق به دوره سلجوقی هستند.

مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان خاطرنشان کرد: هنوز راجع به قدمت این سفال‌ها که مربوط به کدام دوره است اظهار نظر نمی‌کنیم بنابراین پس از آزمایش توسط متخصصان و مورخان دوره این اشیاء تاریخی مشخص خواهد شد و در اسرع وقت ضوابط ادامه روند فعالیت برای ایستگاه مترو را تعریف می‌کنیم.

پیش از این نیز هنگام اجرای طرح ایستگاه های قطار شهری در محدود چهارباغ و دروازه دولت اصفهان سازه‌های معماری مربوط به دوره صفوی کشف شده بود.