به گزارشافکارخبر،این‌روزها شستشوی ماشین‌ها بالاخص خودروهای شخصی که تعداد آن‌ها در خیابان های پایتخت بیداد می‌کند مسئله‌ای است که شاید در نگاه اول ساده و بی‌اهمیت به نظر برسد ولی در نگاه حساس به بحران کم‌آبی و حفظ همین مقدار آب سالم و جلوگیری از آلودگی‌های آب و خاک جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند.

آب‌های استفاده‌شده در کارواش‌ها جهت شستشوی ماشین‌ها چقدر خطرناک است؟ این آب‌ها چگونه مخرب منابع تجدیدناپذیر آب و خاک ما هستند؟

*فاضلاب‌های خطرناک کارواش ها


آبی که صرف شستشوی خودورها می‌شود مملوء از چربی، فلزات سنگین، گریس، روغن و موادشوینده شده و راهی منابع پذیرنده می‌شود. و این آبی که اکنون به فاضلاب‌ کارواش تبدیل‌شده باید قبل از رهاشدن در همان کارواش تصفیه شود.

تجلی کارشناس اداره محیط زیست استان تهران در این باره می‌گوید: مواد شوینده و آلودگی‌ در پساب کارواش‌ها بسیار زیاد است به طوری که روغن و فلزات سنگین ایجاد شده از فعالیت آن ها کیفیت آب‌های زیرزمینی و خاک را به شدت کاهش می‌دهد.

*الزام قانون و تجهیز به سیستم تصفیه‌خانه


طبق مصوبه توزیع عادلانه آب و ماده ۱۱قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست باید هرکسی که از آب استفاده می‌کند به فکر فاضلاب و تصفیه آن باشد.

بازگیر رئیس اداره محیط زیست شهر تهران در این خصوص می‌گوید: تمامی کارواش‌ها باید واحد خود را مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب کنند و با هر واحد مختلف برخورد قانونی خواهیم کرد.

*مهم خروجی پساب است


تمامی واحدها باید فاضلاب‌های خود را به هر روشی که متناسب با فعالیتشان است تصفیه و استانداردسازی کنند و نهایتاً خروجی مناسب با محیط زیست خود را راهی کنند.

بازگیر رئیس اداره محیط زیست شهر تهران در این باره معتقد است: روش کار در تصفیه فاضلاب و نوع سیستم تصفیه پساب مهم نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد خروجی استاندارد پساب‌ها است.

*۱۲۰ واحد کارواش مختلف


در سطح شهر تهران ۳۵۰ الی ۴۰۰ واحد کارواش فعالیت دارند که فاضلاب آن‌ها از نوع فاضلاب صنعتی است و مدتی می‌شود که زیر ذره‌بین پایش و نظارت اداره محیط زیست رفته‌اند.

بازگیر رئیس اداره محیط زیست تهران در این خصوص معتقد است: ۱۲۰واحد کارواش فاقد تصفیه و غیرمجاز شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۲۰واحد اخطاریه مهلت‌دار گرفته و ۵واحد دستور قضایی پلمپ شدن را به خود اختصاص داده‌اند که امروز ۲واحد از آن‌ها پلمپ می‌شود.

*فوائد سیستم تصفیه فاضلاب


سیستم تصفیه فاضلاب میزان آلایندگی‌ را تا ۹۰درصد کاهش داده و باعثمی‌شود که بیش از ۵۰درصد پساب قابل استفاده مجدد شود.

*نقش مردم

حالا که بحران کمآبی در شهر و کشورهای ما بیداد میکند باید قدر همین مقدار آب اندک را بدانیم و از آلوده کردن آن خودداری کنیم و کارواشهای سطح شهر با تجهیز خود به این سیستم تصفیه فاضلاب نهتنها میتوانند از ورود آلودگی پسابهای خود به آب و خاک جلوگیری کنند بلکه از همان آب مجدداً در کار روزمره خود استفاده کنند.