به گزارشافکارخبر،موضوع تجمیع بیمه ها و مطالبات مراکز درمانی، از جمله چالش های حوزه سلامت کشور است که همواره و در هر دولتی، شاهد آن بوده ایم. در واقع، حوزه سلامت همواره از مشکلات مالی رنج برده و باعثشده تا مردم نتوانند از خدمات درمانی و بهداشتی که حق آنان است، به نحو مطلوب استفاده کنند. بطوریکه دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت دولت یازدهم معتقد است که ۳۰ درصد مراجعان به بیمارستان های دولتی، کسانی بوده اند که قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت، بیمه نبوده اند و پولی برای مراجعه به مراکز درمانی نداشته اند.

وزیر بهداشت با گلایه از برخی واکنش های مدیران سازمان های بیمه ای که مدعی شده اند چون از دولت طلب دارند بنابراین مطالبات مراکز درمانی و پزشکان را پرداخت نمی کنند، اظهارداشت: ما نباید بگوییم چون از دولت طلبکاریم، پس پول بهداشت و درمان را نمی دهیم، این جواب درستی نیست. چرا که این پول بیمه ها، به حقوق پزشک و پرستار و خدماتی که به بیماران ارائه می شود تخصیص دارد و ما فروشنده خدمات به بیمه ها هستیم.

وی گفت: نمی شود پول بیمه درمان را در بخش مستمری بگیران و یا سرمایه گذاری هزینه کرد؛ اگر قانون اجرا شود باید کسانی را که در این بخش درست انجام وظیفه نمی کنند، توبیخ کرد.

هاشمی افزود: نمی شود که بخش درمان و بهداشت مردم فلج شود چون عده ای نمی خواهند درست انجام وظیفه کنند.

وزیر بهداشت در واکنش به موضع مخالفان تجمیع بیمه ها، گفت: بدهی کنونی بیمه ها که حدود ۴ هزار میلیارد تومان است که اگر پرداخت شود، از هر مسئله ای جدی تر است چرا که با گذشت ۷ ماه بیمه ها فقط ۶ درصد از هزینه‌هایی که باید به وزارت بهداشت پرداخت می کردند، پرداخته اند در حالیکه ۶۰ درصد از پول بیمه ها صرف حقوق و دستمزد کادر درمانی می‌شود.

هاشمی گفت: قانون می گويد بيمه ها بايد در مدت دو هفته ۶۰ درصد هزينه خدمتی که دريافت کرده اند، پرداخت کنند و بقيه را در مدت ۳ ماه بپردازند ؛ اگر بيمه ها پول ندارند وام بگيرند در اين صورت است که مي توان اقتصاد بيمارستان ها را اداره کرد.