به گزارشافکارخبر،مرتضی طلایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در صد و نود و هفتمین جلسه علنی شورای شهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در روز گذشته مبنی بر زنده نگهداشتن یاد جانباختگان فاجعه منا اظهار کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران حج باید تمام ارگان ها در زنده نگهداشتن یاد جانباختگان فاجعه منا تلاش کنند.

وی گفت: سرانجام دولت عربستان پذیرفت در این فاجعه حدود ۷۴۰۰ نفر جان خود را از دست دادهاند که تا چند روز گذشته از پذیرفتن این موضوع امتناع میکرد.