به گزارشافکارخبر،هیأت بازرسی امور آموزشی و پژوهشی از تاریخ ۱۱ مهرماه تا ۲۰ آبان‌ماه سال جاری در صندوق ذخیره فرهنگیان مستقر است.

چنانچه کارکنان و شهروندان درخصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا شماره تلفن ۸۴۲۴۵۳۹۶ تماس حاصل کنند.

سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان در این زمینه است.