به گزارشافکارخبر،در جلسه علنی روز سه‌شنبه شورای شهر تهران با اشاره به انتقاداتی که به هیات مدیره سال اول شورای شهر چهارم می‌شد، گفت: برخی در سال اول معتقد بودند چرا ترتیب دستور جلسات بدون رای‌گیری تغییر می‌کند، اما حالا دستور جلسات غیب می‌شود و مشخص نیست چرا برخی از آنها از روند رسیدگی کنار گذاشته می‌شوند؟

وی با بیان اینکه چرا باید حسابرسی شرکت‌ها که رقم‌های میلیاردی در آن مطرح است، در جلسات غیرعلنی بررسی شود؟ گفت: این گزارشات مشکلات مالی شهر را نشان می‌دهد و تاثیر مهمی در روند اداره شهر دارد و بدهی‌های میلیاردی شهرداری به پیمانکاران در آن مطرح شده و باید در صحن علنی به آن پرداخت شود.

مجتبی شاکری در پاسخ به مختاباد گفت: برای رسیدگی به گزارشات مالی شرکتها در روز دوشنبه رایگیری شده و بر اساس همان رایگیری، این موضوع پیگیری میشود و هیچ جابجایی وجود نداشته است.