به گزارشافکارخبر،پلیس استرالیا موفق شد ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر به ارزش ۱۰ میلیون دلار را در یک مجسمه چینی کشف کند.

این میزان مواد مخدر به طرز ماهرانه ای توسط یک تبعه آفریقایی در درون یک مجسمه چینی به شکل ماهی جاسازی شده بود.

درصورت اثبات جرم این تبعه اهل نیجریه، وی با حداکثر مجازات یعنی حبس ابد مواجه خواهد شد.