به گزارشافکارخبر،پژوهشگران در تحقیقات اخیر خود دریافتند که لیپوپروتئین(lipoprotein) با چگالی بالا که به کلسترول های مفید شناخته می شوند، به ایجاد بیماری های قلبی در زنانی که در حال یائسگی بوده و این مرحله از زندگی خود را می گذرانند، کمک می کند.

این محققان دریافتند که کلسترل های مفید، زنان را در برابر تصلب شریان که به طور معمول در اثر فشار خون بالا، سیگار کشیدن و یا داشتن کلسترول بد ایجاد می شود، محافظت نمی کند. در حقیقت این زنان در دوران یائسگی بیشتر در معرض سخت شدن شریان ها قرار دارند و آسیب پذیرتر هستند.

بر اساس گزارش پژوهشگران، کلسترول های مفید برای محافظت از روند ایجاد تصلب شریان که منجر به حملات قلبی و سکته می شود، بسیار مفید هستند اما مطالعات و بررسی های جدید نشان می دهد که این مزایا در طول دوران یائسگی زنان به علت تغییرات شدید هورمونی کاهش پیدا می کند.

محققان دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه پیتسبورگ امریکا در این مطالعات، ۲۲۵ زن را که در دوره میانی و اواخر دهه چهل زندگی خود قرار داشتند، مورد بررسی قرار دادند. همه این شرکت کنندگان مورد آزمایش های تخصصی قرار گرفته و مشخص شد که عاری از هر گونه بیماری قلبی– عروقی بوده اند.

سامر الخوداری، استادیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه پیتسبورگ و سرپرست این تیم تحقیقاتی، در مورد اثر کلسترول خوب بر روی زنان یائسه می گوید: آن چه ما از این بررسی ها نتیجه گرفتیم این است که افزایش کلسترول مفید باعث ایجاد پلاک بیشتر در زنانی که در دوران یائسگی قرار دارند می شود که این موضوع خطر بروز بیماری های قلبی را در آنها افزایش می دهد.