به گزارشافکارخبر،رضا شایسته گفت: با توجه به فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین(ع) و فعالیت دستجات عزاداری، حسینه ها، تکایا و مساجد، توزیع نذورات مردمی افزایش یافته و به همین دلیل استفاده از ظروف یکبار مصرف در نقاط مختلف شهر فزونی می یابد.

وی با تاکید بر اهمیت استفاده از ظروف یک بار مصرف با منشأ گیاهی به جای ظروف یکبار مصرف پلاستیکی، اظهار داشت: متاسفانه تعدادی از شهروندان پس از استفاده نذورات، با رها کردن ظروف یک بار مصرف در سطح شهر باعثآلودگی سطح شهر می شوند و همچنین با ورود این زباله ها در جوی آب و نهرهای داخل شهر، باعثگرفتگی آب در زیر پل ها و طغیان آب نهر ها به خیابان و سطح شهر می شود و بعضا با هدایت آنها به فاضلاب شهری، همراه با فاضلاب وارد زمینهای کشاورزی شده و در سطح زمین کشاورزی پخش می شوند و با توجه به طول عمر بالای این ظروف باعثآلودگی خاک کشاورزی و کم شدن حاصلخیزی خاک زمینهای کشاورزی می شوند.

شایسته از هیئت ها و حسینه ها، تکایا، مساجد خواست تا ضمن اطلاع رساني و نصب بنرهاي پارچه اي در محل با محوريت آگاه سازي و اطلاع رساني عمومی با بهره گيري از آيات و احاديث در حوزه توجه به محیط زیست، نسبت به استقرار سطل های زباله بزرگ در نزدیکی هیئت ها و محل پخش نذورات و جمع آوری ظروف اقدام کنند.