به گزارشافکارخبر،محمد رستگاری در خصوص آخرین وضعیت کیفی هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران هم اکنون در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است و بر اساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی سطح شهر میانگین شاخص کیفیت هوا برای ذرات معلق تا کمتر از ۲.۵ میکرون، ۱۱۴ است.

وی افزود: این عدد بیانگر غلظت فراتر از حد مجاز این آلاینده و قرار گرفتن هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است از این رو به کلیه بیماران قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان توصیه می‌شود تا حد امکان از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران در خصوص ادامه این وضعیت گفت: پیشبینی میکنیم با توجه به گزارشهای سازمان هواشناسی این شرایط تا صبح فردا نیز ادامه داشته باشد.