به گزارشافکارخبر،رییس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز شورای شهر تاکید کرد: شهرداری حتی یک ریال از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتباری که شورا برای این محله در تبصره های بودجه قرار داده استفاده نکرده است.

وی افزود: اینکه در پارک حقانی غذای گرم پخش کنند و یا کارت حمام بدهند مشکلی از این محله حل نمی شود. پتوها را کنار بزنید و ببینند چه اتفاقی در این پارک می افتد.

دبیر با اشاره به تشکیل کمیته اقدام در شهرداری برای محله هرندی بیان داشت: این کمیته باید به شورا گزارش بدهد چه اقدامی می خواهد برای این محله انجام دهد که راهکار اساسی و پایه ای برای حل مشکلات این محله باشد.