به گزارشافکارخبر،پشم چی زاده با تاکید بر اینکه منطقه ۱۲ با تمرکز بر روی مراکز تاریخی و فرهنگی شهر تهران، هویت پایتخت به حساب می آید، گفت: همان طور که نمایه را فهرستی از کلیدواژه های ارزشمند می دانیم، اعلام می کنم که منطقه ۱۲ نیز چنین شانی برای شهر تهران دارد، چراکه مملو از بافت تاریخی است که نیاز به عملکردهای خلاقانه دارد و از عدم امکان ساخت مجدد رنج می برد.

وی با اشاره به اینکه منطقه ۱۲ خاطره شهر و مرکز تهران است که اعتباری متفاوت با سایر مناطق را می طلبد، ادامه داد: اگر اقدامی نامناسب در این محله انجام شود منجر به این می شود که سال ها ارتباط شهروندان با گذشته شان گسسته شود. از همین رو طرح ارتقای زندگی در منطقه ۱۲ با سه رویکرد اساسی از سوی شهرداری پیگیری می شود.

وی با تاکید بر اینکه در منطقه ۱۲ ترمیم ساختار و بازسازی سیاست های کلان از سوی شهرداری تهران در حال پیگیری است، رعایت سلسله مراتب شهرها در منطقه ۱۲ را لازم دانست و تصریح کرد: شهرداری تهران در یک حرکت منطقی و با انجام مطالعات لازم به اسناد و اقدامات خودش در نقاط مختلف بافت تاریخی و مرکز تاریخی شهر تهران رسیده و اسناد موجود هستند. اما به راستی مسائل ما در مرکز تهران چیست؟

وی با یادآوری اینکه در بخش هویت موضوعات مهمی داریم ضمن آنکه در بعد کالبدی و فضایی منطقه نیز با فرسودگی فزاینده بناها مواجه هستیم، ادامه داد: از یک سو گریز کارکردهای برتر و غلبه کارآیی های نامناسب در این منطقه و از سویی دیگر در ابعاد اقتصادی، عدم تعادل در قیمت ملک ها و زمین به چشم می خورد که سبب شده در شاخص های جمعیتی و فرهنگی معضلاتی بهوجود آید. ضمن آنکه غلبه افرادی که نسبت به منطقه تعلقات فرهنگی و منطقه ای ندارند و به نوعی با منطقه ارتباط تاریخی ندارند نیز از مشکلات منطقه ۱۲ و محدوده بافت تاریخی به حساب می آید.

پشم چی زاده با یادآوری اینکه در بعد هویتی نیز منطقه ۱۲ از بقایای تاریخی برخوردار است و در بعد کالبدی نشانه های مستحکم شهری نیز داریم، خاطر نشان کرد: نباید کارکرد بازار را غافل شویم آنهم در شرایطی که در نظام حرکتی؛ دسترسی به شبکه راه های کلان شهر و اصلی شهر در ارتباط دوسویه با مناطق دیگر به این منطقه از وضعیت خوبی برخوردار است.

وی توجه روزافزون به رونق بخشی و تجدید حیات و نقش آفرینی طبقه خلاق در منطقه ۱۲ را پتانسیل قابل ملاحظه این منطقه دانست و افزود: منطقه ۱۲ در ۶ ناحیه و ۱۶۰۰ هکتار شناخته شده است و مرکزیت حکومتی و اقتصادی و مراکز آموزشی و مذهبی و سیاسی به ارزش این منطقه اضافه کرده است. از همین رو رویکردهای بسیار مهمی در تاریخ صد ساله اخیر نشان می دهد این منطقه تحولات خاصر در دل خود داشته است.

وی با اشاره به اینکه منطقه ۱۲ مکان های تاریخی و آرامگاه های خاصی دارد ادامه داد: برای اینکه مسیر درست کار در منطقه ۱۲ را تحلیل کنیم حتما لازم است که به گذشته منطقه و تاریخی شهر تهران توجه کنیم البته این نکات را در گزارش قبلی نیز دیدیم. به طوریکه منشا تحولات کالبدی بصری است و هر یک از دوره ها در یک بخش تاریخی محله تاثیر گذاشته اند.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با انتقاد از اینکه در این منطقه الگوهای نامناسب با بافت تاریخی شهر دچار عدم تطبیق کالبدی با سبک زندگی است، به وضعیت نابسامان جداره ها ااشاره کرد و گفت: بیش از ۴۷نهاد و سازمان در موضوعات مرکز تاریخی شهر تهران مسئولیت دارند. نکته ای است که شهرداری تهران مدیریت شهری باید مطالبه کن. در واقع ۴۷ نهاد و سازمان در مسائل منطقه ۱۲ ورود نمی کنند چه در مباحثکلان و چه در میانی و خرد. از همین رو صرفا شاهد ورود مدیریت شهری به منطقه ۱۲ هستیم.

وی با اشاره به اینکه باید برای ورود به مسائل منطقه ۱۲ سلسله مراتب مطالعات را رعایت کنیم و بر این اساس اسناد راهبردی و سیاست ها را مورد توجه قرار دادیم، ادامه داد: در تلاشیم طرح های شهری متناسب با برنامه ها بررسی و مطالعه شوند. چراکه اولویت مدیریت شهری این است که طرح هایی با شان محلی تهیه شوند و بسته های این زمینه نیز به صورت اسناد قابل ارائه برای دفاع از کارها و فعالیت های شهرداری در دست اقدام است.

وی با یادآوری ایکنکه اقبال و استقبال از سمت منطقه ۱۲ برای بازسازی فرسودگی ها بسیار کمرنگ است، متذکر شد: مرمت و بازسازی بناهای تاریخی و فرسوده، تامین و ارتقا زیرساخت های شهری، باید در بافت فرسوده ۵۹۳ هکتاری منطقه ۱۲ لحاظ شود. اما شاهد هستیم که استقبال اهالی به دلیل عدم تناسب با ارزش افزوده با نوسازی ها و کاربردهای ناسازگار بسیار کم است. از همین رو به جد می گوییم که برای منطقه ۱۲ نمی توانیم یک الگوی کلی که در طرح تفصیلی و جامع است به کار بریم.

پشم چی زاده با تاکید بر اینکه شبکه معابر و دسترسی های منطقه ۱۲ ارگانیک هستند و نباید به جز مقداری که لزوما برای توسعه شبکه نیاز است به مداخله بپردازیم، خاطرنشان کرد: طرح های موضوعی که سال های گذشته در این منطقه اجرا شده بر کالبد این منطقه سایه انداخته است. از همین رو در تلاشیم نشانه های هویتی در منطقه را تقویب کنیم.

وی با یادآوری اینکه یکی از کلیدهای منطقه پیاده راه ها هستند و اگر می خواهیم منزلت را به منطقه باز گردانیم، باید حیات شبانه را باز گردانیم، خاطرنشان کرد: در نظر داریم هر پیاده راه را باید همگن سازی کنیم و برای آنان نقاط استراتژی اندیشیده شود. همچنین در نظر داریم پارکینگ ها را در مبادی ورودی به بافت مرکزی این منطقه تعبیه کنیم زیرا معتقدیم باید اصالت راه به پیاده راه رفتن به منطقه باز گردد.

وی با تاکید بر اینکه در معابری که پیاده راه های ارگانیک دارند باید از ورود خودرو جلوگیری کنیم، اعلام کرد که در این زمینه اسنادی تهیه کرده ایم تا امکان سنجی پیاده راه سازی منطقه ۱۲ پیگیری شود. در این زمینه نیز اسناد بسیاری در دست اقدام است که منطبق با اسناد بالادستی است.

وی با اشاره به اینکه ۲۹۲ بنای تاریخی در دستور کار حرایم تاریخی قرار دارد و ۱۵۰ مورد تایید شده و منتظر مصوبه نهایی سازمان میراثفرهنگی هستند، متذکر شد: بسیاری از بناها در حال بازسازی هستند در حالیکه عمده این بناها در مالیکت شهرداری نیست. از سویی دیگر ۲۲ نقطه تاریخی در مرکز تاریخی شه رتهران وجود دارد که حائز اهمیت هستند.

پشم چی زاده آرامستان های منطقه را نیز بسیار حائز اهمیت دانست چراکه سند آرامستان ها ۴ هفته پیش در کمیسیون ماده ۵ مصوب شد و پهنه ۲۰ و ۲۴ برای حفظ آرامستان ها تصویب شدند و ادامه داد: در کنار تمامی مشکلات منطقه ۱۲، در محله هرندی جنس کار متفاوت است و نیازمند بازآفرینی کلی و مجدد هستیم. در این زمینه نیز اقداماتی که در سال های گذشته و سال جاری انجام دادیم در همین راستا صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه با تکیه بر اسنادی که تهیه شده در مسیر روشن و با اتکا به گذشته بافت تاریخی و ارزش هایی که پشتوانه این طرح ها هستند، آماده اجرا هستند، خاطر نشان کرد: امیدوارم تحولی را شاهد باشیم در منطقه ۱۲ اما نباید فراموش کنیم که در این مسیر مدیریت شهری تنها است. آنهم در شرایطی که مداخله و مسئولیت پذیری سایر نهادها الزامی است.

وی ادامه داد: برای اینکه سطح زندگی در منطقه را افزایش دهیم باید ورود جدی کنیم به مشکلات کنونی. آنجائیکه بازار نقش اساسی دارد، به عنوان یک عامل توسعه اماکنی می بینیم که به انبار و تولیدی ها تبدیل شده اند که سکونت را کاهش داده است. پس تا زمانیکه سطح خدمات را افزایش ندهیم و زیرساخت ها را فراهم نکنیم که بخش عمده مشکلات را سبب شده اند، مشکلات پا بر جا خواهند ماند.

معاون شهردار تهران متذکر شد تا زمانیکه ارزش سکونت را افزایش ندهیم، ارزش سرمایه گذاری در بافت فرسوده معادل با میزان درآمد از بافت فرسوده منطبق نخواهد شد و تا زمانیکه این چرخه اصلاح نشود و دو کفه این ترازو به نفع بازسازی منطقه ۱۲ یکسان نشود، وضعیت همین است که می بینیم.