به گزارشافکارخبر،محدودیت‌های ترافیکی جاده‌ها در روزهای آخر هفته و تاسوعا و عاشورای حسینی یعنی از ۲۹ مهر تا ۲ آبان ماه اعلام شد.

بر این اساس تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخه ۹۴.۷. ۲۹ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخه ۹۴.۸. ۲ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

در محور کرج چالوس نیز تردد انواع تریلر و کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس ممنوع است.

همچنین تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخه ۹۴.۸. ۲ تا ۰۲:۰۰ روز یکشنبه مورخه ۹۴.۸. ۳ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۳۰ روز شنبه مورخه ۹۴.۸. ۲ تا ۰۲:۰۰ روز یکشنبه مورخه ۹۴.۸. ۳ از ۱۵کیلومتری جنوب مرزن آباد(دزدبن) به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

در محور هراز نیز علاوه بر ممنوعیت تردد کلیه تریلرها در محور هراز، تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخه ۹۴.۸. ۲ از رودهن به سمت آمل ممنوع است و از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۴.۸. ۲ با اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد کلیه وسایل نقلیه از آب اسک تا رودهن(محدوده مشا) بصورت یکطرفه است.

همچنین تردد کلیه کامیونها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه و شنبه مورخه ۲۹ و ۳۰ مهرماه و ۱ و ۲ آبان ماه از محور هراز ممنوع است.

در محور فیروزکوه نیز تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۹ مهر ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

همچنین تردد کلیه تریلرها، کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ دوم آبان ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

در محور اردبیل آستارا و بالعکس نیز تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنج شنبه و شنبه مورخه ۹۴.۷. ۳۰ و ۹۴.۸. ۲ از اردبیل آستارا و بالعکس ممنوع است.

در محور قدیم قزوین رشت و بالعکس نیز تردد کلیه تریلرها، کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۹۴.۷.۲۹ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و شنبه مورخ ۹۴.۷.۳۰ و ۹۴.۸.۲ در محور قدیم رشت قزوین و بالعکس ممنوع است.