به گزارشافکارخبر،روح‌الله عباسپور نماینده مردم بوئین‌زهرا و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دنبال تجمع اعتراض‌آمیز جمعی از کارکنان سازمان محیط زیست اظهار داشت: در حوزه مسائل معیشتی، اساس نظام و قاعده برمبنای عدالت اجتماعی است. ما انقلاب کردیم تا عدالت را در جامعه برقرار کرده و از بی‌حقی به حق خود برسیم.

وی افزود: در نظام ما به برکت جمهوری اسلامی به منزله استقرار عدالت اجتماعی توجه خوبی به قشر آسیب‌پذیر جامعه شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: لذا باید توجه عادلانه‌ای نسبت به کارکنان سازمان‌های مختلف از جمله سازمان محیط زیست صورت گیرد.

عباسپور در همین رابطه تأکید کرد: بزرگترین سرمایه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی از جمله سازمان محیط زیست، کارشناسان آن هستند و اگر بخواهیم سازمان و دستگاههای اجرایی موفق بوده و خطا نروند ضرورتاً و الزاماً