به گزارشافکارخبر،سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پی تجمع اعتراض‌آمیز جمعی از کارکنان سازمان محیط زیست، اظهار داشت: نوع رفتار و برخورد خانم ابتکار بیشتر از منظر و وجهه سیاسی در بسیاری از موارد قالب بر تفکر و جنبه مدیریتی و زیست محیطی او دارد.

وی افزود: در موضع‌گیری‌های گذشته او نیز این وجهه سیاسی کاملاً مشهود بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: هر چند که بعید است ولی امیدواریم با توجه به شائبه و اشکالاتی که در زمینه مدیریتی ایشان وارد شده است خانم ابتکار به نوعی رفتار مدیریتی خود را اصلاح کند.

هاشمی در ادامه سخنان خود مطرح کرد: انتظار میرود ایشان با اصلاح رفتار مدیریتی خود رضایتمندی کارکنان سازمان محیط زیست را جلب کند همچنین در نوع رفتار و برخورد سازمان محیط زیست با موضوعات کاری و مدیریتی خود اصلاح را انجام دهد.