به گزارشافکارخبر،محمد رضا قرائتی رئیس مرکز روابط عمومی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان این که کسالت وزیر بر طرف شده است، اظهار کرد: حال وزیر بهبود یافته و مشکل حادی پیش نیامده بود و در حال حاضر اوضاع عمومی وی مطلوب است.

قرائتی تاکید کرد: در حال حاضر وی آماده حضور در جلسه دیگری است.