به گزارشافکارخبر،بعدازظهر روز سه‌شنبه، با کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس تماس گرفته شد و خبر کشته شدن جوانی به آنها اطلاع داده شد.

به دنبال این حادثه مدیرروستا بازپرس ویژه قتل تهران، به صحنه قتل رفته و کار در دستور اقدامات قضایی قرار گرفت.

براساس اطلاعات دو دسته از کارگران مشغول کار بودند که یک دسته مشغول آب دادن ستون‌های تازه ریخته‌شده و بخشی نیز مشغول اقداماتی بر روی سقف بودند که در حین کار بر روی کارگرانی که بر روی سقف کار می‌کردند، آب پاشیده می‌شود. به دنبال ریخته شدن آب بر روی کارگران مشغول بر روی سقف، درگیری بین دو دسته رخ می‌دهد که همان جا موضوع فیصله پیدا می‌کند، اما ماجرا پس از پایان کار در طبقات پایین ادامه پیدا می‌کند.

براساس گزارشات جوان ۱۸ ساله‌ای که مربوط به هیچ‌کدام از دو دسته درگیر نبوده، به پشتیبانی از یک طرف وارد ماجرا می‌شود و جوانی ۲۴ ساله، در این درگیری با چاقو وی را از ناحیه پایین سینه مجروح می‌کند. ضربه چاقو باعثخونریزی شدید جوان ۱۸ ساله افغان می‌شود و فرد ضارب پس از مضروب کردن جوان ۱۸ ساله از محل متواری می‌شود.

در این پرونده فرد دیگری نیز که به گفته متناقض شاهدان یا دستان مقتول را گرفته و یا قاتل را به زدن چاقو تحریک کرده است، به جرم معاونت در قتل تحت پیگرد قرار گرفته است که وی نیز از صحنه متواری شده است.

براساس اطلاعات دریافتی بازپرس ویژه قتل دستور شناسایی و بازداشت قاتل و شخص معاون در قتل را صادر کرده است.