به گزارشافکارخبر،تصاویر قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا که در مقبره الشهدای مکه مکرمه دفن شده اند.

عکس: قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا در مکه
عکس: قبور قربانیان ایرانی فاجعه منا در مکه