به گزارشافکارخبر،مجتبی عبداللهی با بیان اینکه سال گذشته سازمان مدیریت پسماند مقدار زیادی ضد یخ CMA را خریداری کرده است، اظهار کرد: این سازمان امسال هم مقدار زیادی ضد یخ برای از بین بردن یخ زدگی معابر خریداری کرده است.

وی با تاکید بر اینکه نمک برای محیط زیست ضرر دارد، افزود: ما نمی توانیم بگوییم نمک به طور کامل از برنامه شهرداری حذف می شود چراکه هیچ کشور اروپایی و حتی اسکاندیناوی که حجم برفشان بالاست نمی تواند مدعی باشد که استفاده از نمک را به طور کامل حذف کرده است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران اضافه کرد: همه کشورهایی که با مشکل یخ زدگی رو به رو هستند از محلول نمک استفاده می کنند.

عبداللهی با اشاره به مصوبه شورا در خصوص کاهش نمک، تصریح کرد: طبق این مصوبه ما باید در شهر تهران میزان نمک را کم کنیم به همین منظور ما این امر را در دستور کار جدی شهرداری قرار داده ایم.

وی تاکید کرد: سال گذشته میزان استفاده از نمک برای جلوگیری از یخ زدگی کاهش یافت و امسال هم استفاده از نمک کاهش پیدا خواهد کرد اما نمی توانیم بگویم که آن را به صفر می رسانیم.