به گزارشافکارخبر،مجید انوشیروانی درباره تدابیر نفس کشیدن در هوای آلوده اظهار داشت: آلودگی هوا با مشخصات امروزی، پدیده‌ای جدید است که در زمان حکمای کهن به این شکل سابقه نداشته است.

به گفته وی در روزگار ما، پدیده‌های دیگری نیز حادثشده‌اند که در گذشته وجود نداشته‌اند، مثلاً امواج الکترومغناطیسی غیر طبیعی، از نورهای مصنوعی گرفته تا امواج رادیویی، امروزه محیط روزمرۀ ما را پر کرده‌اند.

مدیر گروه آموزشی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: این درحالی است که در دوران حکما، تابش‌های کیهانی، تنها منشأ این امواج بوده است همچنین آلودگی‌ها و آزارهای صوتی، در گذشته هیچگاه تا این حد فراگیر و گسترده نبوده‌اند.

انوشیروانی در پیام تندرستی ادامه داد: همچنین مردم، ناخواسته در معرض صداهای مهیب و ناخوشایند قرار نمی‌گرفتند زیرا نه این همه صداهای نا هنجار در محیط زندگی روزمره وجود داشت و نه نغمه‌ها و الحان موسیقی از تعادل و توازن دور بودند و نه شدت صوت آنها می‌توانست از حد صداهای عادی سازها فراتر برود.

وی خاطرنشان کرد: آلودگی گستردۀ آب و خاک با سموم و آفت کش‌ها, فلزات سنگین, پسماندهای صنایع گوناگون و مسمومیت‌های حاد یا تدریجی آنها نیز پدیده‌ای جدیدی است که نمی‌توان نشانی از آن در روزگار حکیمان کهن پیدا کرد.

مدیر گروه آموزشی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان داشت: حالا باید دانست که این سبب بیماری‌زا، یعنی آلودگی هوا، کدام نوع از بیماری‌ها را در ما ایجاد می‌کند یا شدت آن را افزایش می‌دهد؟

انوشیروانی یادآور شد: آلودگی هوا هم موجب دگرگونی مزاجی در بدن میشود و هم به تدریج بیماریهای ترکیب همچون تنگیها، انسدادها، و تصلبهای عروق و مجاری را ایجاد یا تشدید میکند.