به گزارشافکارخبر،رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر با اشاره به اهمیت برگزاری علنی جلسات شورا اظهار کرد: شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری از منافع شهر و مردم هستند و باید مردم را به عنوان صاحبان سهام به رسمیت بشناسیم.

وی افزود: گزارش حسابرسی قابلیت دفاع دارد از این رو با علنی برگزار کردن منافاتی ندارد چرا که می‌تواند از آنچه که گفته می‌شود دفاع کنند.

حافظی بیان کرد: من اعتقاد دارم گزارش حسابرسی باید در اختیار مردم قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر با بیان اینکه شفاف‌سازی در این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: شفاف‌سازی در این مرحله حتی بازدارنده نیز خواهد بود چرا که تجربه نشان داده پیشگیری بهتر از درمان است و شفافیت در مرحله حسابرسی بهتر از صدور حکم در مرحله پایانی است.

عضوپارلمان شهری افزود: شفاف‌سازی دقیقا به همین معناست که در مراحل اولیه، جزئیات روشن شود و از این طریق می‌توان سیستم را واکسینه کرد.

حافظی تاکید کرد: با روحیه حاکم بر شورا و هیئت رئیسه تصور نمی کنم جلسه گزارش حسابرسی علنی برگزار شود.

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر ادامه داد: نسبت به سال گذشته کاهش " عدم اظهار نظر " را در شرکت‌ها شاهد بودیم.

حافظی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از اعضا واگذاری زمین در اراضی عباسآباد بعد از مصوبه را رد کردهاند، گفت: اگر کسی چنین اظهار نظری دارد به معنای آن است که گزارش حسابرس را کذب میداند.