گروه اجتماعی

، بر اساس دستور اعلام شده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز دوشنبه گذشته اعضای کمیسیون نشست مشترکی با مدیر عامل و مسؤولین شرکت دخانیات در محل شرکت مذکور داشتند اما بنا به مخالفت برخی اعضا، نمایندگان به شرکت مذکور نرفتند و مسئولین دخانیات در کمیسیون حضور یافتند.

به گزارشافکارخبر، یکی از مباحثمطرح شده در این نشست موضوع قاچاق سیگار به داخل کشور بود و این بحثاز سوی اعضای کمیسیون مطرح شده که چرا به رغم اینکه سیگار در ایران ارزان است و در کشورهای ترکیه و عراق سیگار گرانتر است، باز به ایران قاچاق می شود؟

بر اساس اطلاع خبرنگار ما بعد از طرح این سوال مسئولین شرکت دخانیات جواب درست و حسابی برای آن بیان نکردند و نمایندگان از مسئولین شرکت دخانیات خواستند تا بطور شفاف توضیح دهند که چرا به رغم گران بودن سیگار در کشورهای همسایه و ارزان بودن در داخل ایران، باز سیگار به ایران قاچاق می شود.

همچنین ضرورت کاهش تولید سیگار در کشور و جلوگیری از واردات آن از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.

برخی از افراد حاضر در جلسه موافق تولید سیگار بوده و برخی نیز بشدت با تولید سیگار و واردات آن به کشور مخالفت کردند.

اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در این زمینه حتی با عتاب و خطاب با مسئولین شرکت دخانیات صحبت کردند و تاکید داشتند که شماها به فکر سلامتی مردم نیستید و به سود بیشتر فکر می کنید.

موضوع مالیات بر سیگار نیز از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.