به گزارشافکارخبر،علی شمشیری اظهار کرد: از ابتدای امسال قیمت مواد مخدر صنعتی شیشه از کیلویی ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

شمشیری در خصوص چرایی این افزایش قیمت، گفت: سال گذشته وزیر کشور سفری به استان داشتند و انتقاد کردند که دستگیری‌ها در حوزه مواد مخدر با کشفیات مواد همخوانی ندارد.

در همین راستا همه نهادهای مربوطه از جمله سپاه، بسیج، اداره کل اطلاعات و سایر نهادها با جدیت در این زمینه ورود پیدا کردند و بر شناسایی و انهدام باندهای عمده و اصلی مواد مخدر متمرکز شدند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه این تلاش‌های مجدانه در چند ماه اخیر به افزایش ۲۰۸ درصدی کشفیات مواد مخدر استان منجر شد.

شمشیری با بیان اینکه در این طرح شناسایی و انهدام باندهای عمده توزیع شیشه به طور جد در دستور کار قرار گرفت اظهار کرد: تمرکز بر مقابله با عرضه شیشه و پیش سازهای آن منجر به افزایش قیمت چند ۱۰ میلیون تومانی شیشه شد و قیمت آن را از کیلویی ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان در ابتدای سال جاری به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رساند.

وی با بیان اینکه تروریست‌های داعش در عراق و حتی افغانستان لابراتوارهای ساخت شیشه به راه انداخته‌اند، گفت: متاسفانه عمده مواد مخدر شیشه ورودی به کشور از طریق اقلیم کردستان عراق به داخل کشور قاچاق می‌شود و مابقی نیز از طریق مرزهای دیگر به کشور وارد می‌شود.

در این شرایط با تلاش شبانه‌روزی همه نهادها و دستگاه‌ها خوشبختانه با در تنگنا قرار دادن قاچاقچیان مواد مخدر، قیمت مواد صنعتی شیشه به شدت در کشور و بویژه استان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه مواد مخدر صنعتی به مراتب از مواد مخدر سنتی خطرناکتر و دارای عوارض و مضرات بیشتری است، پیش بینی کرد: با توجه به افزایش قیمت مواد مخدر صنعتی شیشه، گرایش معتادان به سمت مواد مخدر سنتی پیش میرود که به مراتب مضرات کمتری نسبت به مواد مخدر صنعتی دارند.