به گزارشافکارخبر،اردشیر دهقان اظهار داشت: بیش از هزار نفر فرهنگی و مربی سازمان دانش‌آموزی تا ۲۵ آبان ماه به عتبات عالیات اعزام می‌شوند و تا کنون نیز ۶۰۰ نفر به عتبات اعزام شده‌اند.

وی افزود: ‌ اعزام دانش‌آموزان به عتبات بعد از امتحانات دی ماه و از ۴ بهمن آغاز می‌شود که بیش از ۷ هزار دانش‌آموز به همراه والدین خود به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

معاون سازمان دانشآموزی گفت: برای اربعین اعزام دانش آموزان به عتبات عالیات نداریم اما ۵ موکب در کشور عراق و ۳ موکب در مرز ایران توسط سازمان دانشآموزی دایر میشود که با مشارکت دانشآموزان به پذیرایی از زائران اربعین مشغول خواهند شد همچنین این موکبها توسط مربیان سازمان دانشآموزی اداره میشود.