به گزارشافکارخبر،محمد حقانی با بیان اینکه در گزارشی که توسط مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران به شورا ارائه شد، باغات تهران به سه گروه تقسیم‌بندی شده‌اند، گفت: زمین‌های سبز زیر ۵۰۰ متر باغ محسوب نمی‌شوند و باغات تهران به سه دسته ۵۰۰ تا ۲ هزار متر مربع، ۲ هزار تا ۵ هزار متر و بالای ۵ هزار متر مربع تقسیم شده‌اند.

وی ادامه داد: مسئولان شهرداری اعلام کرده‌اند باغات بالای ۵ هزار متر مربع شناسایی و شناسنامه آنها تهیه شده است.

حقانی تصریح کرد: در شناسنامه باغات باید مشخصات لازم مانند مساحت باغ، تعداد درختان، نوع درختان، بُن و سن درخت، نحوه چیدمان جا گرفتن درختان در سطح باغ و کروکی محل تهیه و به امضای مالک باغ برسد و پس از آن باغ بودن آن در شورای شهر نیز بررسی و تصویب شود.

رئیس کمیته محیط زیست شورا گفت: تاکنون هیچ کدام از این شناسنامهها به شورای شهر برای بررسی ارائه نشده است.