گروه اجتماعی،

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه تهران کلانشهری است که هر روزه بلندمرتبه سازی در آن بیش از پیش انجام می شود، گفت: این بلند مرتبه سازی ها نیازمند استفاده از تاورکرین ها و جرثقیل های بلند است. اما این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد از این جرثقیل ها گواهی استاندارد ندارند.

اقبال شاکری با بیان این مطلب اظهار کرد: استاندارد دستگاه های تاورکرین از سوی سازمان استاندارد تایید می شود. به طوری که چهار شرکت از سوی این سازمان تعیین شده و مالکان و پیمانکارانی که قصد استفاده از تاورکرین و وارد کردن آن را دارند باید از این شرکت ها گواهی سلامت دریافت کنند.

وی افزود: وظیفه ناظر نیز این است که در صورت احراز صلاحیت وضعیت جرثقیل را به مالک و شهرداری تهران اعلام کند و شهرداری هم در صورت تخلف بر اساس نظر ناظر می تواند کار ساخت را متوقف شود.

به گفته این عضو شورای شهر چهارم همچنین ناظر بایستی نظارت دقیقی بر سوار شدن و بهره برداری از تاورکرین داشته باشد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران تاکید کرد: بنابراین در درجه اول ناظر و در مرحله بعد شهرداری مسئول نظارت و کنترل عملکرد تاورکرین ها هستند. بر همین اساس شهرداری تهران اکنون در حال بازرسی تمامی کارگاه های ساخت و ساز در سطح شهر است تا عملکرد تاورکرین ها و استاندارد آنها را بررسی کند.

شاکری یادآور شد: در حال حاضر تعداد یک هزار و ۱۰۰ تاورکرین در سطح شهر تهران وجود دارد که از این تعداد ۹۵۰ دستگاه فعال است و فقط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از آنها گواهی استاندارد دارند.

وی از درخواست سازمان نظام مهندسی برای تشکیل جلسه با اعضای شورای شهر تهران و دیگر نهادهای متولی از جمله وزارت کار و تامین اجتماعی و..، خبر داد و گفت: این سازمان برای بررسی استفاده از تاورکرین ها در سطح شهر درخواست تشکیل جلسه ضروری داده است که امیدواریم در این جلسه به نتایج خوبی در این خصوص دست یابیم و مشکلات برطرف شود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران تاکید کرد: با توجه به بررسی ها و آمار موجود در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از تاورکرین های تهران گواهی استاندارد ندارند.

شاکری گفت: از آنجا که عمدتا این تاورکرین ها از خارج از کشور وارد می شوند و باید گواهی استاندارد بگیرند. شهرداری در این زمینه به پیمانکاران اخطار داده تا ظرف مدت مشخصی اگر گواهی لازم که به تایید ناظر رسیده باشد را ارائه ندهند، کار متوقف می شود.