به گزارشافکارخبر،اقبال شاکری عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بررسی طرح تفصیلی حفظ حریم رودخانه در شورای شهرتهران اظهار کرد: رودخانه‌ها و مسیل‌های شهر تهران در مسیر عبوری دارای حریمی هستند که این مقدار با توجه به دوره بازگشت ۲۵سالهسیل، در رودخانه‌ها متفاوت است و مقدار میانگین آن ۱۵۰متر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مسئولیت حفظ و جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها بر عهده وزارت نیرو است و این وزارتخانه باید در خصوص این ساخت و سازها پاسخگو باشد. این مسئولیت در مصوبات هیئت وزیران تاکید شده و وزارت نیرو موظف به اجرای آن است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عدم حفظ حریم رودخانه‌ها از سوی وزارت نیرو بیان کرد: علت ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه‌ها در مواردی مربوط به کوتاهی وزارت نیرو و در ‌مواردی به دلیل عدم همخوانی مصوبات کمیسیون ماده پنج و شورای عالی ‌شهرسازی و معماری با تصمیمات وزارت نیرو است. ‌

‌شاکری گفت: در این زمینه در ماه‌های اخیر شاهد چاپ اطلاعیه‌ای در روزنامه مبنی بر فروش زمینی در حریم رودخانه شاه‌آباد واقع در منطقه ‌دارآباد بودیم.

وی با تاکید بر مخالفت وزارت نیرو و شهرداری منطقه با ساخت و ساز در این قطعه زمین افزود: متاسفانه کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری مجوز ساخت را صادر کرده اند اما مالکان به دلیل اینکه تا این زمان موفق به شروع ساخت نشدند اقدام به فروش زمین کردند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: باید قبل از صدور مجوز ساخت در حریم رودخانه از وزارت نیرو استعلام شود و در این رابطه وزارت نیرو، معاونت شهرداری و محیط زیست دارای مسئولیت هستند.

شاکری گفت: طرح تفصیلی حفظ حریم رودخانهها بر روی ساخت و سازهای جدید تکیه دارد و باید با صدور قوانینی دیگر ساخت و سازهایی که در گذشته انجام شد، تخریب شود.