به گزارشافکارخبر،دکتر یوسف پریدار با بیان اینکه هر ماده غذایی که در بیمارستان خریداری می‌شود قبل از طبخ باید به تایید کارشناس تغذیه بیمارستان برسد، عنوان کرد: وقتی که محموله شامل ۱۷۶ کیلوگرم مرغ و ۳۸ کیلوگرم گوشت قرمز وارد بیمارستان شد، قرار بود که صبح زود از سوی کارشناس تغذیه برای تایید سلامت مورد بررسی قرار گیرد که از سوی اداره دامپزشکی شوش هیاتی بدون هماهنگی برای رسیدگی و نظارت آمدند.

وی افزود: در نهایت با بررسی محموله جدید گوشتی با هماهنگی کارشناس تغذیه بیمارستان و نماینده اداره دامپزشکی صورت پذیرفت و این محموله مشکوک به فساد تشخیص داده شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با تاکید بر این موضوع که اساساً چنین محموله ای وارد سیکل غذایی بیماران بیمارستان شوش نشده بود، از حاشیه سازی‌های انجام شده برخی رسانه‌ها و انتشار خبر کذب درباره مسمومیت غذایی بیماران این بیمارستان در پی تغذیه از گوشت فاسد انتقاد کرد.

به گزارش وزارت بهداشت، برخی رسانهها چند روز پیش با انتشار گزارشی اعلام کردند: در حالیکه بیماران بستری در بیمارستان نظام مافی شوش از کیفیت تغذیه این بیمارستان گلایهمند هستند، شاید هیج وقت به فکرشان خطور نمیکرد که این غذا حاوی گوشت فاسد باشد.