به گزارشافکارخبر،اقبال شاکری درباره حسابرسی از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران اظهار داشت: حسابرسی اقدام خوبی است که در دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران با همکاری شهرداری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران در جلسات متعدد شورای شهر مورد بررسی قرار می‌گیرند و نقاط ضعف و قوت آنها مشخص می‌شود.

شاکری یادآور شد: در گذشته حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران به این شکل انجام نمی‌شد و در این دوره گزارش حسابرسی‌ها در معرض تمامی اعضا قرار می‌گیرد و در صحن شورا نیز قرائت می‌شود و از این حیثیک حرکت رو به جلو است.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: مدیریت شهری، شرکت‌ها و سازمان‌های خود را مورد حسابرسی هر ساله قرار می‌دهد ولی حسابرسی که اخیرا صورت گرفته است توسط یک شرکت حسابرسی خصوصی انجام شده است که اطلاعات بسیار مفید ی را به اعضای شورا داده است.

شاکری خاطر نشان کرد: باید راه حل‌های مناسبی نیز برای رفع آسیب‌ها و معضلات شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران مشخص شود تا در سال‌های آینده با حسابرسی‌هایی که صورت می‌گیرد وضعیت بهتر شود.

وی یادآور شد: در حسابرسی‌های صورت گرفته بعضی از گزارشات مردود، مشروط و یا قبول شده‌ است و بعضی از گزارش‌ها نیز مغایرت دارد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه گزارشات حسابرسی مربوط به سال ۱۳۹۲ است گفت: حسابرسی‌های سال ۹۳ هنوز انجام نشده است.

شاکری گفت: هنگامی که بعضی از گزارشات حسابرسی مردود اعلام می‌شود صددرصد مورد بحثو اظهار نظر اعضا قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه گزارشات برای دو سال گذشته است ممکن است در بعضی مواقع مدیریت شهری در آن زمان متوجه اشتباهات شده باشد و حتی اقدام به تغییر مدیریت مجموعه نیز کرده باشد به عنوان مثال شهرداری مدیریت اراضی عباس‌آباد را هنگامی که متوجه تخلفات شده بود تغییر داد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: گزارش‌های مربوط نباید تکرار شود و باید هر سال بهتر از سال‌های گذشته عملکرد شهرداری تهران باشد.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه شورای شهر نظارت است گفت: گاهی نتیجه گزارشهای حسابرسی متفاوت است و برای سالهای آینده به جای دو حسابرس یک حسابرس مشخص میشود که شورا نیز در آن دخیل میشود.