به گزارشافکارخبر،رسول کوهپایه زاده با اعلام این خبر گفت: به ما از طریق دادگاه و شعبه ۱۵ اعلام شده است که جلسه ششم رسیدگی به پرونده موکلم فردا برگزار می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که گفته شده قرار است در این هفته ۳ جلسه دادگاه در روزهای دوشنبه، سه شنیه و چهارشنبه برگزار شود.