به گزارشافکارخبر،غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با بیان اینکه بحثرسانه بحثمهمی است و رسانه‌ها می‌توانند در تعالی، ‌پیشرفت و افزایش رشد و آگاهی‌های مردم نقش مفید و موثری داشته باشند اظهار کرد: این به شرطی است که رسانه‌ها در راستای رسالت خود و در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه نقد سازنده می‌تواند بسیاری از امور را اصلاح کند و موثر و مفید واقع شود، گفت: اگر خدای ناکرده از طریق رسانه، تحریف، توهین، تحقیر، افتراء و نشر اکاذیب صورت گیرد هم به اعتماد مردم نسبت به رسانه‌ها خدشه می‌خورد و هم باعثبه زحمت افتادن دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه می‌شود.

اژه‌ای ادامه داد: متاسفانه شاهد افزایش شکایت دستگاه های مختلف از جمله وزارتخانه ها و نهادها و همچنین افراد حقیقی و حقوقی علیه برخی رسانه‌ها شامل برخی خبرگزاری‌ها، سایت و برخی مطبوعات هستیم.

وی تصریح کرد: مانند همیشه توصیه می‌کنیم که عمل کردن در چارچوب قوانین و مقررات به نفع همه است و امیدواریم شاهد این شکایات به خصوص علیه رسانه‌ها نباشیم و هر روز دستگاه قضایی ناگزیر نباشد مدیر مسئول و افرادی را از یک رسانه‌ای احضار و پرونده تشکیل دهد و اگر ثابت شد او را محاکمه و در نهایت حکم بدهند.

گذشت ۲۵۱ نفر از حق قصاص

معاون اول قوه قضائیه در ادامه افزود: در ۶ ماه نخست امسال طبق آمارهای موجود ۲۵۱ نفر از کسانی که حق قصاص داشتند و حکم به قصاص قاتل داده شده بود از حق شخصی خود صرفنظر کردند و طبیعی است که آن قاتل دیگر قصاص نمیشود. البته این موارد غیر از مواردی است که افراد در مرحله دادسرا رضایت خود را اعلام کرده بودند.