به گزارشافکارخبر،حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه پس از بازداشت ۵ نفر فعال رسانه‌ای، تعدادی از رسانه‌ها به راحتی از این افراد نام بردند و اتهاماتی را عنوان کردند و امروز نیز رئیس جمهور عنوان کرد برخی نشریات حاشیه امن امنیتی دارند، آیا دستگاه قضایی در این خصوص اقدامی انجام می‌دهد یا خیر، گفت: اینکه بگوییم یک رسانه حاشیه امن دارد درست نیست، زیرا از لحاظ قوه قضاییه چنین چیزی وجود ندارد و هیچ کس حاشیه امن ندارد.

وی ادامه داد: دلیل روشن این موضوع نیز آن است که در هر موردی که مربوط به مدعی العموم بوده، مدعی العموم اقدام کرده و در بسیاری از اوقات شما رسانه‌ها از این بابت گله کرده‌اید که چرا مدعی العموم اقدام کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: نمی‌توانید بگویید که فلان رسانه از فلان جریان با فلان سلیقه برایش پرونده تشکیل شده و برای سایرین پرونده‌ای تشکیل نشده است، تقریباً در هر کدام از سلیقه‌ها و طیف‌ها که مواردی اتفاق افتاده، پرونده تشکیل شده است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مواردی هم وجود دارد که مربوط به شاکی خصوصی است و موضوع فرق می‌کند. اگر از رسانه‌ای شکایت شود به طور قطع پرونده تشکیل می شود و اگر شکایتی صورت نگیرد موضوع دنبال نمی‌شود و این حاشیه امن نیست.

وی ادامه داد: متأسفانه امروز که نگاه می‌کردم از چند وزارتخانه و دانشگاه و افراد حقیقی و حقوقی علیه رسانه‌های مختلف شامل سایت‌ها روزنام‌ها و خبرگزاری‌ها شکایت شده است و در همه این موارد پرونده تشکیل شده و موضوع رسیدگی می‌شود. برخی اوقات شاکی خصوصی در اثنای رسیدگی رضایت می‌دهد و موضوع دنبال نمی شود و این مسئله حاشیه امن برای طرف شکایت نیست بلکه طرف رضایت داده و به طبع آن تعقیب صادر می شود.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: از ناحیه قوه قضاییه برای کسی حاشیه امن وجود ندارد و در مواردی که وظیفه خود شخص بوده و شکایت کرده باشد موضوع دنبال می‌شود و اگر شکایت نکند قوه قضاییه وارد نمی‌شود. در مواردی که قانون در حیطه وظایف مدعی العموم دانسته مدعی العموم وارد شده است.

محسنیاژهای در پاسخ به این سوال که آیا نسبت به رسانههایی از این افراد نام بردند اقدامی میشود یا خیر، گفت: اگر موضوع در حیطه وظایف مدعی العموم باشد مدعی العموم وارد میشود و اگر غیر از این باشد و شاکی خصوصی شکایت کند، موضوع دنبال خواهد شد.