به گزارشافکارخبر،با توجه به تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی در روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی در استانهای واقع در شمال غرب، غرب، برخی مناطق جنوب غرب و دامنه های جنوبی البرز ابرناکی و بارش باران پیش بینی می شود.

بر اساس این گزارش، روز سه شنبه گستره بارش نیمه غربی، بخشهایی از مرکز، جنوب و ارتفاعات جنوب شرق کشور را نیز فرا می گیرد که در مناطق کوهستانی شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی بارش به صورت برف و در استانهای جنوبی با رعدوبرق همراه خواهد بود. فعالیت بارشی این سامانه روز چهارشنبه در شمال شرق، شرق، جنوب شرق و جنوب کشور است.