به گزارشافکارخبر،محمود اسلامیان، با بیان اینکه خوشبختانه در سال ۹۴ به کمک بانک صادرات تعداد وام‌های ضروری بازنشستگان را به ۲۵۰ هزار وام افزایش دادیم اظهار کرد: در سال ۹۳ تعداد این وام‌ها به ۲۰۰ هزار و امسال به ۲۵۰ هزار وام رسیده است و این کمکی به جامعه بازنشستگی است.

وی ادامه داد: ثبت نام وام‌های ضروری بازنشستگان از اواخر مهرماه آغاز شده و تا ۲۳ آبان ماه ادامه دارد. پس از پایان مهلت ثبت نام و در صورت تصویب وام، مبلغ وام که بیست میلیون ریال است به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ایران واریز و مراتب از طریق پیام کوتاه به اطلاع وی می‌رسد.

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری همچنین به افزایش تورهای زیارتی و سیاحتی بازنشستگان از ۴۵ هزار به ۱۰۰ هزار مورد اشاره و عنوان کرد: اعزام به عتبات عالیات هم در برنامه سال ۹۴ قرار دارد و رقم آن به ۱۰۰ هزار مورد افزایش یافته و می توان گفت تقریبا دو برابر شده است.