به گزارشافکارخبر،سیدحسن حسینی مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت ‌آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «شرکت کنندگانی که نسبت به نتایج آزمون اعتراض داشته باشند، چگونه می‌توانند اعتراض خود را پیگیری کنند؟»، گفت: آزمون مذکور توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده و وزارت آموزش و پرورش دخالتی در آن نداشته است.

وی ادامه داد: به منظور رسیدگی به اعتراضهای احتمالی، مقرر شده است افراد اعتراض خود را تا تاریخ ۲۱ آبان به اداره کل آموزش و پرورش استانها ارسال کنند تا جهت رسیدگی به سازمان مذکور تحویل شود.