به گزارشافکارخبر،اقبال شاکری درباره نشست زمین در خیابان ولیعصر اظهار داشت: صبح امروز به دلیل ترکیدگی لوله در بخشی از خیابان ولیعصر روبهروی پارک ساعی زمین به وسعت ۱۵ متر و عرض کامل خیابان فرو نشست. در حال حاضر پلیس در حال هدایت خودروها به سمت خط ویژه اتوبوس است و مسئولان مربوطه در حال برطرف کردن مشکل پیش آمده برای لوله آب هستند.