به گزارشافکارخبر،دکتر عباس آخوندی در حاشیه برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، بر ضرورت بهبود جاده ها و سیستم مدیریت الکترونیک جاده ای با هدف کاهش حوادثترافیکی تاکید کرد و افزود: قراراداد خرید ۱۸۸۰ دوربین جدید نیز ­­­­با هدف افزایش ایمنی راه ها و رفع خطر تصادفات در نقاط حادثه خیز منعقد شده است.

وی، توسعه و ایمنی راه ها را از عوامل مهم در کاهش حوادثترافیکی بیان کرد و گفت: در وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون ایمنی راه ها به صورت ماهانه با هماهنگی دستگاه های ذی ربط تشکیل می شود که در این کمیسیون پیشنهادات و تصمیمات به منظور کاهش حوادثترافیکی گرفته می شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ایمنی راه ها، امداد جاده ای و کنترل خودرو در کاهش حوادثترافیکی موثر است، خاطرنشان کرد: در کنار تمامی این موارد، کلیدی ترین عنصر در کاهش حوادثترافیکی عامل انسانی است.

وی در پایان، توسعه آزادراه و جاده ها و تکمیل پروژه های عمرانی با توجه به بودجه های اختصاصی را از ماموریت های این وزاتخانه عنوان کرد.