گروه اجتماعی

، مصطفی افضلی فرد نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانیافکارخبردر پاسخ به این سوال که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص زمین خواری، کوه خواری، دریاخواری و تصرفات اراضی ملی چه زمانی آماده می شود، گفت: دلیل طولانی شدن تهیه این گزارش حجم زیاد گزارشات و اسناد و مدارک رسیده به کمیسیون است که باید همه آنها مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی اسناد و مدارک هستند و از طرف دیگر گزارشات جدیدی به کمیسیون رسیده که باید همه آنها را مورد بررسی قرار دهیم و صحت یا سقم آنها را بررسی کنیم.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره تاکید کرد: تلاش بر این است گزارش مذکور هر چه زودتر تهیه و ارائه شود.

افضلی فرد گفت: این گزارش ابتدا باید در کمیسیون طرح و در صورت تصویب در کمیسیون جهت قرائت در صحن مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود و بعد هیئت رئیسه در این زمینه تصمیم بگیرد.

وی افزود: بر اساس گزارشات رسیده به کمیسیون تخلفات زمین خواری، کوه خواری، دریاخواری و تصرفات اراضی ملی محرز شده است و نقش برخی از آقایان و مقامات نیز در حال بررسی است.