به گزارشافکارخبر،اسماعیل دوستی در دویست و ششمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت گود ایران‌زمین اظهار داشت: ظاهراً قرار است از طریق دادستانی این زمین در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد که ما انتظار داریم شهرداری تهران نیز با دوستان ما در وزارت نفت همکاری کنند و در آنجا مشغول به کار بشوند تا این گود به مقدار کافی پر شود و نگرانی‌های فعلی برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به تذکری به پلیس راهور شهر تهران، تصریح کرد: این چند روز بارانی حضور پلیس در تقاطع‌ها کم است و خواهش می‌کنیم اگر مشکل نیرو و اعتبار دارند، به شورای شهر تهران منتقل کنند تا ما نیز با همیاری این دوستان مشکلات آنها را برطرف کنیم.

دوستی همچنین در خصوص بررسی گزارشات حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران در روزهای دوشنبه گفت: این موضوع در مسیر قانونی خود حرکت می‌کند و نیازی نیست اعضای شورای شهر این موارد را در روزهای سه‌شنبه مجدداً مطرح کنند.

دوستی با تأکید بر اینکه هیچیک از اعضای شورای شهر و همچنین شهردار تهران طرفدار تخلف نیست، گفت: بگذاریم حسابرسیها طبق روال خود پیگیری شود و در نهایت با جمعبندی آن موارد را اطلاعرسانی کنیم.