به گزارشافکارخبر،علیرضا دبیر در دویست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در مخالفت با یک فوریت لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت خرید سهام شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک گفت: زمانی همه شرکت ها را حیاط خلوت شهرداری می دانستند چه اتفاقی افتاده که به دنبال افزایش تعداد شرکت ها هستند؟

وی اظهار داشت: ‌ سال ۸۹ اعضای شورای سوم تلاش کردند با ساماندهی ۸۹ شرکت و سازمان وابسته به شهرداری؛ سازمان ها را به ۲۱ سازمان و شرکت ها را به ۱۹ شرکت کاهش دادند.

دبیر افزود: همواره شورای شهر به این موضوع که شرکت ها حیاط خلوت شهرداری بوده اعتراض داشته اند حالا چه اتفاقی افتاده که برای بازگشت این شرکت ها اقدام می شود؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به حسابرسی بودجه سال ۹۲ شرکت های وابسته به شهرداری تهران گفت: ‌ شرایط شرکت ها در شهرداری تهران مطلوب نیست. به عنوان مثال دیروز شهرداری تهران اصلاحیه ای برای اساسنامه شرکت نمایشگاه ها ارائه کرده که بر مبنای آن درخواست حذف بند نظارتی شورا را داشته است.

دبیر با اشاره به اینکه افزایش تعداد شرکت های شهرداری به نفع مردم نیست؛ ‌ اضافه کرد: در این بند ما تاکید کردیم بازرس باید موارد تخلف را به شورا گزارش کند.

در پایان بعد از انتقادات مطرح شده؛ یک فوریت این لایحه تعداد آرای لازم برای تصویب را به دست نیاورد.