به گزارشافکارخبر،مرد ۴۲ ساله، همسرش و پدر مادر او را با شلیک گلوله به قتل رساند و در نهایت خود را نیز کشت. این فاجعه که در شمال پورتلند اتفاق افتاد، همه را در شوک فرو برد. هنوز هیچ سرنخی به دست نیامده تا علت این حادثه هولناک روشن شود.

بر اساس گزارش پلیس؛ مایکل که خانواده همسرش را قتل عام کرد، سابقه ی ضرب و شتم خیابانی و تهدید افراد به قتل را دارد، آشنایان او اظهار کردند: او بسیار عصبی بود و کنترلی روی اعصابش نداشت. با شهادت آشنایان مایکل، ظن اینکه موقع بروز حادثه او عصبانی بوده و سر موضوعی با خانواده همسرش درگیر شده، افزایش یافت. تحقیقات محلی برای یافتن شواهد و سرنخ ها ادامه دارد.

پلیس محلی پورتلند گفت: تیراندازی در طبقه دوم آپارتمان محل سکونت پدر و مادر همسر مایکل اتفاق افتاده است، در تلاش هستیم علت خشونت مایکل و بروز چنین حادثه هولناکی را بیابیم.

پلیس جنایی این پرونده را به دلیل نداشتن شاکی خصوصی پیگیری نخواهد کرد ،اما مراتب حادثه از سوی تیم های مختلف پلیس در حال بررسی است.