به گزارشافکارخبر،طبق این مطالعه در بیمارانی که فکرشان مملو از افکار منفی و دردناک است هم شدت احساس درد زانو افزایش می یابد.

محققان می گویند حدود یک سوم افراد در سنین بالا به ساییدگی مفصل زانو مبتلا می شوند. این مطالعه که در دانشگاه جانز هاپکینز و بر روی ۲۰۸ انجام شده است ارتباط وضعیت خواب این افراد را با شدت احساس درد و در این مورد درد زانو بررسی نموده و مشخص کرده است که بیخوابی می تواند فرد را به درد حساس کرده به طوری که با وجود شدت ثابتی از آسیب مفصلی شدت احساس درد در آنهاییکه بیخوابی دارند بیشتر است.

محققان امیدوارند از این اطلاعات در درمان مبتلایان به دردهای مزمن و بخصوص زانو درد استفاده کنند.