به گزارشافکارخبر،دکتر سیدتقی نوربخش در مورد کاهش پوشش داروی بیماران تالاسمی گفت: داروهای این بیماران کاهش پیدا نکرده و بر اساس توافقنامه‌ای که توسط وزارت بهداشت تهیه شده، صد درصد هزینه داروهای داخلی بیماران خاص از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود.

وی افزود: در مورد داروهای خارجی نیز که مشابه آن در داخل وجود دارد، مبلغی را به عنوان فرانشیز تعیین کرده‌اند و بر همین اساس ما به طور کامل طبق توافقنامه داروهای بیماران خاص را پرداخت می‌کنیم و هم‌اکنون مشابه سازمان بیمه سلامت و سایر سازمان‌های بیمه‌گر تعهدات خود را انجام می‌دهیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مبلغی که از گذشته در ردیف‌های بودجه‌ای خود سازمان به طور استثناء برای بیماران تالاسمی وجود داشت را حذف کرده است، گفت: به این دلیل که مشابه داروهای خارجی در داخل تولید می‌شود این اتفاق رخ داده است.

به گفته نوربخش، به دلیل تصویب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، طبیعی است که از تولید داخلی باید حمایت کنیم، اما نسبت به توافقنامهای که وزارت بهداشت تدوین کرده، هیچگونه کاستی وجود ندارد و به تمام مفاد آن عمل میکنیم و در مجموع کاهشی در مورد پوشش داروهای بیماران تالاسمی نداشتهایم.