به گزارشافکارخبر،محققان دانشگاه نبراسکا - لینکلن آمریکا هشدار داده اند که ممکن است این تغییرات آب و هوایی باعثبروز بیماری های عفونی و گسترش آنها در حیات وحش، محصولات کشاورزی، دام و انسان شود.

«دانیل بروکس» از جانورشناسان این دانشگاه اعلام کرد که به طور کلی شیوع موضعی بیماری ها بر سیستم بهداشتی - پزشکی و دامپزشکی فشار فراوانی وارد می کند.

«بروکس» به همراه همکار جانورشناس خود «اریک هوبرج» مشاهده کردند که چگونه تغییرات آب و هوایی بر اکوسیستم های مختلف اثر می گذارد. آنها شاهد این مساله بودند که به دلیل ایجاد تغییرات جدید در اکوسیستم جهانی، گونه های جدیدی وارد یک منطقه شدند که پیش از آن، نمونه مشابهش در آنجا وجود نداشته و دیده نشده است.

بروکس در این رابطه توضیح می دهد: «در طول ۳۰ سال گذشته، مکان هایی که ما در آنها کار کردیم به شدت تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی بوده اند. در این کار تحقیقاتی، من در مناطق استوایی بودم و اریک هوبرج در قطب شمال به سر می برد. ما می توانستیم ببینیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. مدارکی از این تغییرات در حیات وحش، محصولات کشاورزی، دام و انسان دیده می شود. تغییر در زیستگاه های جانوران به این معناست که حیوانات در معرض انگل ها و پاتوژن یا عوامل بیماری زای جدید قرارمی گیرند.»

با گذشت زمان، میزبان و عوامل بیماری زا بیشتر با یکدیگر مطابقت پیدا می کنند. بر اساس نظریه های قبلی، بیماری های نوظهور نادر برای جهش تصادفی مناسب صبر می کردند اما پیش بینی می شود که این جهش سریع تر انجام شود.

او در این رابطه اظهار داشت: همواره پاتوژن ها که بسیار وفق دهنده در یک میزبان هستند توانایی این را پیدا می کنند که به یک میزبان دیگر با شرایط مناسب منتقل شوند. در صورتی که یک انگل رابطه بسیار ویژه را با یک میزبان خاص در یک مکان به خصوص داشته باشد، دلیل بر آن نیست که نتواند میزبان دیگری با شرایط دیگر را پیدا کند. به اعتقاد پژوهشگران ممکن است میزبان های دیگر نیز برای این انتقال مستعد باشند. بر اساس پژوهش های انجام شده، به نظر می رسد میزبان جدید نسبت به این عوامل بیماری زا مستعدتر بوده و احتمال ابتلای آنها به بیماری های عفونی بیشتر باشد چراکه مقاومت بدنی آنها در برابر این عوامل بیماری زای جدید مقاوم نشده اند.