به گزارشافکارخبر،در مطالعه ای که توسط محققان ژاپنی انجام شده مشخص گردید که در بچه هایی که در سن ۴ ماهگی در معرض دود سیگار اطرافیان خود بوده اند در سن سه سالگی پوسیدگی دندان آنها دو برابر بچه های دیگر است.

محققان می گویند از هر ده کودکی که در دنیا زندگی می کنند چهار نفر آنها در معرض دود سیگار اطرافیان خود قرار می گیرد.

در این مطالعه محققین اطلاعات پزشکی ۷۷ هزار کودک را که در سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۴ متولد شده بودند بررسی کردند. طبق این بررسی ها، ۵۵ درصد والدین سیگاری بودند و ۷ درصد بچه ها در معرض دود سیگار قرار گرفته بودند. حدود ۱۳ هزار تن از بچه ها دچار پوسیدگی دندان شدند.

محققان می گویند دود سیگار می تواند محتویات بزاق کودکان را تغییر داده و این تغییر می تواند بر روی سلامت مینای دندان تاثیر بگذارد.

مطالعات قبلی نشان داده در کودکانی که در معرض دود سیگار اطرافیان خود قرار دارند احتمال بروز بیماری های قلبی و تنفسی افزایش می یابد.