به گزارشافکارخبر،در لحظه ای تکان دهنده، حمله وحشیانه مرد ۸۱ ساله درسکوی قطار مترو در لندن به دختردانشجوی جوانی که حجاب داشت منجر به مجروح شدن وی شد.

" یوشیوکی شینوهورا " ۸۱ ساله در حالی به سمت دختر جوان حمله ور شد که گمان می کرد دختر جوان قصد حمله کردن ب وی را دارد.
این مرد که به اتهام رفتار وحشیانه در سکوی مترو قطار لندن دستگیر شد، اصرار داشت تا پلیس دختر مجروح شده را تفتیش کند.
به گفته پلیس این مرد تا کنون چندین سابقه حمله به خانم های محجبه را در پرونده خود دارد.

دختر جوان پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت.

حمله وحشیانه مرد انگلیسی به دانشجوی محجبه+ تصاویر

حمله وحشیانه مرد انگلیسی به دانشجوی محجبه+ تصاویر

حمله وحشیانه مرد انگلیسی به دانشجوی محجبه+ تصاویر

حمله وحشیانه مرد انگلیسی به دانشجوی محجبه+ تصاویر

حمله وحشیانه مرد انگلیسی به دانشجوی محجبه+ تصاویر